e-Incasso


Daar waar de voordelen van
e-Admin en (vooral) ook e-Invoicing meteen duidelijk zijn voor iedereen, is dit niet het geval voor het voeren van een efficiënte en snelle incasso-activiteit.Deze laatste schakel in een transactieproces is nochtans cruciaal.


Iedere schuldeiser-leverancier wenst namelijk dat zijn klant zo vlug mogelijk de totale schuld betaalt. In elk ander geval spreekt men van verlies: er moeten bijkomende inspanningen geleverd worden om tot (vaak moeizame) recuperatie van de schuld over te gaan. Geld dat niet tijdig binnenkomt, kost op zijn beurt… geld (cashflow).


Zodra een klant voor e-Admin gekozen heeft, staat niets een eenvoudige, snelle en transparante wijze van geld recupereren in de weg, namelijk de e-incasso. TRUSTO biedt op basis van de “wall of trust”  die de openbaar ambtenaar rond de gedigitaliseerde documentenstroom plaatst, ook hier ongekende mogelijkheden, gekoppeld aan absolute wettelijke zekerheden.


Indien men immers geen (volledige) betaling bekomt na de digitale verzending van de factuur en eventuele herinneringen, kan men via TRUSTO een digitale aanmaning van een incasso-actor (zoals een incassodienst, advocaat of gerechtsdeurwaarder) versturen vanuit zijn eigen administratie. In de meeste gevallen resulteert dit in een aanzienlijke verkorting van de betaaltermijn van slechte debiteuren.


Solvabiliteitsfilter


Indien ondanks bovenstaande inspanningen een organisatie toch dient over te gaan tot recuperatie van een reeks schuldvorderingen door externe derde partijen (zoals een incassodienst, advocaat of gerechtsdeurwaarder), dan kan zij eerst gebruik maken van de solvabiliteitsfilter. Op die manier verzekert zij zich van een maximale recuperatiemogelijkheid door de derde partij.   | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | info@trusto.eu | Disclaimer |