Colloquium: "De gerechtsdeurwaarder: een beroep gericht op de toekomst"

Op 23 februari 2013 hield de Union Francophone des Huissiers de Justice (UFHJ) in Gosselies een open colloquium met als thema "De gerechtsdeurwaarder: een beroep gericht op de toekomst". Er was een grote opkomst. De voorzitter van de UFHJ Quentin Debray verwelkomde de CVG en heel wat Vlaamse confraters.

Drie gastsprekers stoffeerden de inhoudelijke invulling van het colloquium: Louis-Raymond Maranda, gerechtsdeurwaarder in Québec, Canada en voorzitter van de FNTC (Féderation Nationale des Tiers de Confiance), Leo Netten, Nederlands gerechtsdeurwaarder en voorzitter van de Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ) en professor Georges de Leval van de Luikse universiteit, rapporteur van het colloquium.

Louis-Raymond Maranda is zowat de Canadese voortrekker van de elektronische wave van het ambt en gaf een relevante uiteenzetting vanuit de eigen terreinervaring in Québec (Franstalig deel van Canada) omtrent de positionering van de gerechtsdeurwaarder in de zogenaamde Trustverlening. (Trusted Third Party - Tiers de Confiance).

Na een inleiding over de historiek van het gerechtsdeurwaarderambt in Canada beschreef Maranda de voornaamste werkingsmodaliteiten van het Canadese "Trustmodel3 dat momenteel operationeel is. Ook in Canada hebben de gerechtsdeurwaarders "une profession fragilisée" van het klassieke papieren ambt naar "le virage technologique qui est le voie électronique". In 1994 werd in Canada een vernieuwde Code Civil ingevoerd en volgde er na 1995 een vernieuwd statuut van de gerechtsdeurwaarder, beschreven in de Loi Huissiers de Justice.

Sinds 2001 is de informatisering van het gerechtsdeurwaarderambt in Canada gebasseerd op de "loi concernant le cadre juridique des technologies d'information" (LCCJTI). Ik citeer Maranda: "une avenue intéressante pour les huissiers de justice est la garantie du procédé de transfert, le document source qui assure l'intégrité des données", naar voorbeeld van de "certified copy" in Calinfornië. De snelweg naar informatisering is onvermijdbaar. De dematerialisatie van documenten die opgeslagen en verwerkt worden in een digitale omgeving is het uitganspunt. 

Volgende krachtlijnen worden gehanteerd: établissement d'un lien avec le document électronique, équivalence des documents servant au mêmes fonctions, garantie du procédé de transfert. In canada vervult NotaBene (N.B.) de rol van een centraal TTP-platform, omschreven als het ConstatWeb: coffre fort électronique, autentication, signification et notification. Er is tevens een samenwerking voorzien met het notariële ambt via Notarius. Terloops maakte Maranda enkele interessante en kritische randbemarkingen omtrent de rol van de advocatuur bij de uitbouw van dit Trust-model. In Canada is er hieromtrent trouwens in het parlement van Québec een diepgaan debat gevoerd. Volgens Maranda zijn advocaten ambtshalve altijd betrokken partij en kunnen ze derhalve de rol van Trusted Third Party Officer (TTPO) niet vervullen. Het betoog van Louis-Raymond Maranda gaf een heldere stand van zaken hoe de verdere informatisering het gerechtsdeurwaarderambt ten gronde aan het hertekenen is. 

Nadien volgde een blikverruimende uiteenzetting van Leo Netten over de historiek en toekomstige uitdagingen van de internationale unie van gerechtsdeurwaarders. In 2000 werd de notie van TTP (trusted third party) reeds geïntroduceerd op het UIHJ-congres te Marseille. Leo Netten beschreef de samenwerking en institutionele lobbying van de internationale unie in de Europese cenakels, onder meer met het European Law Institute (ELI), de Europese richtlijn van 2003 inzake het executierecht, de stuurgroep STOBRA (Stockholm-Brussel-Athene), enz.

Professor Georges de Leval gaf als rapporteur een breedvoerige en bevlogen synthese rond het ambt van de gerechtsdeurwaarder, "le mal aimé de la Justice". De toekomst van het ambt lig in het Trust-model. De gerechtsdeurwaarder dient niet alleen de passiefzijde (debiteurzijde/invorderen) tot zich te nemen, maar in de toekomst zich ook te richten naar de actiefzijde (o.m. verzamelen van gegevens van patrimoniumsituatie van de betrokken partijen. herevaluatie van de rol op vlak van executierecht). Twee essentiële pijlers zullen de heroriëntatie van het ambt mede bepalen: ten eerste, de informatiseringprocessen en de elektronisering van de beroepsactiviteit, en ten tweede, de rol waarnemen van "médiateur", bemiddelaarn raadgever. Zeer belangrijk blijft "la proximité envers les débiteurs" en het zoeken naar "un service intégral avec une cohérence collective de la profession". De kwetsbaarheid van het beroep zal enkel kunnen gepareerd worden door het inspelen op de technologische uitdagingen rond Trust (Tiers de Confiance) en het antwoord dat men hierop formuleert.

Inhoudelijk was dit een geslaagd colloquium, dat afgesloten werd met een geanimeerde receptie en boeiende uitwisseling van gedachten. De UFHJ heeft hiermee de bakens uitgetekend naar een weg van constructieve dialoog over de toekomst van het gerechtsdeurwaarderambt.

  | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | Disclaimer |  

XANDO

zelfverdediging vrouwen