DAZ+

Met DAZ+ kan de verzender niet alleen tegenstelbaar bewijzen dat hij een mail met bijlagen op een "verzegelde" manier verzonden heeft naar een e-mailadres, maar ook wie bij de geadresseerde partij  (de ontvanger) de bewuste mail met bijlagen wanneer geopend heeftDe verzender ontvangt dan de bevestiging dat zijn zending door de tegenpartij werkelijk ontvangen is en dit attest kan hij in feite of in rechte aanwenden.


Deze oplossing kan het beste vergeleken worden met de tegenstelbare functionaliteiten van zowel een papieren als een elektronische aangetekende zendingmaar zij heeft daarnaast nog vele bijkomende voordelen: • U hoeft niet meer naar het postkantoor


 • U kan 24/7 verzenden


 • U heeft een inhoudsverzegeling
  onder toezicht en vaststelling van een TTPOfficer


  Bij een gewone aangetekende zending kan u
  niet bewijzen WAT u verzonden heeft, enkel dat u iets verzonden heeft naar een bepaald postadres, maar dat kan - bij wijze van spreken - net zo goed een lege omslag geweest zijn


 • U kan rekenen op een legitieme archivering
  van het document en van de loggings


  U hoeft dus geen verzend- of ander bewijs meer te bewaren


 • Zowel verzenden als openen gebeuren met "Timestamping":


  U weet precies wanneer en door wie het document geopend werd 
  (en eventueel hoeveel keer)


De verzender kan er ook voor opteren om indien de geadresseerde na verloop van een door de verzender bepaalde tijd, de mail niet gelezen heeft: • Een legale papieren afdruk naar de geadresseerde te sturen via post of

 • Zoals bij dringende noodzakelijkheid het zo snel mogelijk te laten betekenen bij gerechtsdeurwaardersexploot. | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | Disclaimer |   

 

XANDO

zelfverdediging vrouwen