e-Contracting


Hoe graag (vooral) bedrijven en organisaties met hun eigen leveranciers, klanten of leden digitaal zouden willen contracteren,
was dit tot op heden niet betrouwbaar, noch rechtszeker.Door de “wall of trust” die via TRUSTO rond deze ‘e-Contracting’ wordt gezet, biedt elke transactie een exact en juridisch correct beeld omtrent:

  • De identiteit van de contractpartijen

  • Hun hoedanigheid en deze van hun actuele wettelijke vertegenwoordigers (m.a.w. de personen die een vennootschap of organisatie in rechte mogen/kunnen vertegenwoordigen/verbinden)

  • De exact meegedeelde tekst

  • En nadien ook de legale bewaring ervan.

Steeds onder toezicht en vaststelling van een echte ‘derde’ partij, die onafhankelijk staat zowel van de partijen als van de inhoud en het tijdstip van “contracting”.
 | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | Disclaimer |   

 

XANDO

zelfverdediging vrouwen