Overheden/Administraties

TrustO
biedt een meerwaarde voor elke overheid/administratie,
ongeacht het niveau, de aard en de grootte van de administratie:
  • Gewesten en gemeenschappen  

  • Provincies

  • Steden en gemeenten

  • Politiediensten

  • OCMW’s en

  • Intercommunales.


 

Overheden/administraties kunnen met TrustO op het lokale niveau en op het intra-overheidsniveau een vereenvoudigde en soepele administratie organiseren met:


  • Veel minder manipulatie

  • Een belangrijke budgetbesparing (personeel, papier- en portkosten, archief, enz.)

  • Respect voor het milieu door het papierverbruik te minimaliseren en door het vermijden van dure en milieubelastende fysieke verplaatsingen.  | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | info@trusto.eu | Disclaimer |  

 

 

XANDO