MyTrustO

Steeds meer gezinnen en ondernemers hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Eén tegenslag is vaak voldoende om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Onbetaalde facturen groeien aan en leiden vaak tot een uitzichtloze schuldenberg door invorderingskosten, gerechtskosten, …

De klassieke invorderings- en incassowereld biedt weinig perspectief: noch voor de bedrijven die vaak hun centen nooit of slechts ten dele terugzien, noch voor de schuldenaar in kwestie die steeds dieper in de armoede duikt.


MyTrustO is een neutrale dienstverlening, gebaseerd op een nieuwe filosofie en ontworpen vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk.

MyTrustO is open en toegankelijk voor iedereen. Via dit objectief en juridisch aanvaard systeem lossen mensen zelf hun schulden op termijn af, zonder dat daarbij nog een dagvaarding of vonnis nodig is. En de schuldeisers vorderen hun schuldvordering in zonder bijkomende kosten te maken.

Deze aanpak verandert het huidige systeem structureel en geeft mensen met schulden en schuldeisers een nieuw toekomstperspectief.

We hopen dat steeds meer bedrijven deze vorm van ‘Ethisch Verantwoord Invorderen’ toepassen.


Schuldenberg groeit


Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Facturen van nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit en gas, of kosten voor de gezondheidszorg, zoals ziekenhuisrekeningen, blijven onbetaald liggen.


Deze rekeningen groeien snel aan door kosten van betalingsherinneringen, aanmaningen van incassokantoren en gerechtsdeurwaarders, dagvaardingen, beslagen op loon of bezittingen. Dit maakt schulden groter en de maandelijkse terugbetalingscapaciteit kleiner en vaak onmogelijk.

Daardoor ontstaat een uitzichtloze en ontmoedigende schuldenspiraal waarbij iedereen verliest.Ethisch verantwoord invorderen als antwoord


Hoe kunnen we - structureel - voorkomen dat mensen met schulden in armoede belanden en hun waardigheid verliezen? Hoe kunnen we bedrijven overtuigen dat de klassieke invorderingsmanier geen garantie op een betaalde factuur is?


'Innovatieve oplossingen vragen anders durven denken en aan bomen durven schudden. Daarom ondersteunen wij MyTrustO als een andere manier van omgaan met schulden, zowel vanuit het standpunt van mensen met schulden, als vanuit het standpunt van de schuldeisers', zegt beweging.net.


De dienstverlening MyTrustO werkt via dit beveiligd technisch opslag- en communicatieplatform van gegevens in combinatie met het openbaar ambt van gerechtsdeurwaarder. Mensen kunnen zelf hun financiële problemen aanpakken en daarbij hulp vragen. In hun eigen belang en op hetzelfde moment in het belang van elke schuldeiser.

Op deze wijze heeft de schuldeiser veel meer garantie dat de schuld wordt ingelost.Resultaat


Het budget van mensen met schulden gaat niet meer op aan bijkomende incasso- en gerechtskosten.


Via het objectief en juridisch aanvaard systeem MyTrustO start je vanaf de eerste maand aan je afbetalingen.


Deze begeleiding kost veel minder dan wat men aan invorderingskosten moet afbetalen.


Het is het duwtje in de rug om het heft in eigen handen te nemen en biedt een nieuw toekomstperspectief.Structurele verandering in samenleving


Deze werkwijze draait het huidig systeem rond schulden drastisch om: het is de persoon met schulden die het initiatief neemt om onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder op termijn alle schulden af te betalen.


(MyTrustO genomineerd voor de Federale Prijs Armoedebestrijding 2016) | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | Disclaimer |   

 

XANDO

zelfverdediging vrouwen