Wettelijk kader voor elektronisch aangetekend schrijven

Een digitale aangetekende brief krijgt voortaan dezelfde juridische waarde als een papieren variant. De technologie bestaat al lang, maar nu worden beide op dezelfde voet geplaatst. 

Jaarlijks worden er in België 34 miljoen aangetekende zendingen verstuurd aan een starttarief van 5,80 euro. Digitale zendingen moeten in principe een pak goedkoper zijn. Volgens Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), die het wetsvoorstel schreef, kan er op jaarbasis tachtig miljoen euro worden bespaard door burgers en consumenten. 

De nieuwe wet stelt dat het digitale exemplaar even waardevol is als een papieren versie, wat de nood aan een fysieke kopie overbodig maakt. Daarnaast komen er criteria waaraan de verzending moet voldoen. Het gaat hier om het waarborgen van de privacy en aflevering van een juiste tijdscertificatie door de dienstverlener. Daarbij gaat de overheid dienstverleners die aan de voorwaarden voldoen een erkenning geven. 

Een aangetekende brief elektronisch verzenden is al langer mogelijk. Zo kon je bijvoorbeeld in 2004 al via Certipost een zending elektronisch verzenden en indien gewenst afgedrukt laten bezorgen. Maar die oplossingen waren steevast duurder en bleven intussen voor een toename van de papierhoop en het fysieke transport ervan zorgen.

 

Pieterjan Van Leemputten

  | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | Disclaimer |  

XANDO

zelfverdediging vrouwen